GDPR

GDPR – Naaimachine-Kliniek

Wat is GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) is de nieuwe privacy wetgeving die start op 25 mei 2018.

Waarom is GDPR Belangrijk?
GDPR biedt een garantie voor bescherming van persoonsgegevens en modernisering van verouderde privacyregels voor EU-burgers

Verantwoordelijkheid bij de Naaimachine-kliniek Braspennincx
GDPR is de huidige norm voor gegevensbeschermingsrechten van natuurlijke personen en we voldoen aan de bepalingen van deze EU-richtlijn. Uw gegevens zijn veiligDe beheerder van persoonlijke gegevens is Braspennincx bvba met hoofdkantoor in Merkem, Eethuisstraat 58, ingeschreven in het handelsregister met handelsnummer BE0425 564 536e-mail: info@braspennincx.be, tel. 03/645.96.32
Waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor het realiseren van specifieke doelen. We hebben uw gegevens nodig om te verzenden: onze nieuwsbrief, commerciële informatie, marketinginformatie, informatie over de wedstrijden die we organiseren en met het oog op het maken van een account in de service www.naaimachine-kliniek.be
Op welke gronden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?De uitvoering van een bestelling en marketing van onze producten en diensten vormen de grond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De reden voor het verwerken van persoonlijke gegevens met betrekking tot andere doelen is uw toestemming.

Hoe communiceren we met jou?
Wij sturen u informatie per e-mail – in de vorm van nieuwsbrieven of commerciële aanbiedingen van onze verkoopafdeling, en traditionele post.

Heb ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?
Ja, u hebt toegang om uw persoonlijke gegevens te bekijken en te wijzigen.
U kunt ons een e-mail sturen op info@braspennincx.be en we zullen u alle vereiste informatie verstrekken.

Tot wanneer worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?
We zullen gegevens verwerken op grond van uitdrukkelijke toestemming totdat de toestemming is geannuleerd. Als gegevens worden verwerkt op grond van een juridisch verantwoord doel van de beheerder, worden de gegevens verwerkt totdat een bezwaar wordt geuit of totdat het doel is bereikt, afhankelijk van de gebeurtenis die het eerst voorkomt. Gegevens die worden verwerkt met het oog op het realiseren van een bestelling, worden gedurende de hele periode van de realisatie van de bestelling verwerkt totdat potentiële claims die voortvloeien uit de bestelling verlopen.

Gaan we uw persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan andere bedrijven?
Gegevens zullen alleen beschikbaar worden gesteld aan entiteiten die onmisbaar zijn voor de realisatie van onze doelen en de entiteiten die ons ondersteunen bij het elektronisch verlenen van diensten, te weten: betaling, krediet- en leasediensten, koerier, postdienst, leverancier van ERP-verkoopsysteem, leverancier van automatische marketing, programmeur. Uw gegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan andere commerciële entiteiten.Waar kun je een klacht indienen?
Klachten kunnen momenteel worden gericht aan de CBPL  – Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
https://www.privacycommission.be/nl